DIGILOOVTÖÖ

LAHE ASI

Kohtla-Järve Tammiku Põhikooli kuuenda „C“ klassi õpilane  Alissa  Grigorjan arvamusel lahedam tund on eesti keele tund, sest õpetaja Ludmilla väga emotsionaalselt viib  oma tunnid läbi. Alissa käib arvutiringis  ja aktiivselt õpib erinevaid arvutiprogramme.

Konkursile „Lahe Asi“ Alissa tahtis filmida momente eesti ja vene keele ning matemaatika. Kuid erinevatel põhjustel, ta sai filmida ainult eesti keele tundi ja õpetaja Ludmillat.

Alissa filmis õppetundi koolikaameraga „Pentax“, seejärel töödeldi filmi programmis MS Movie Maker. Helitausta töötles ta programmis Audacity.

Kooliajalehele Alissa andis intervjuu.
Alissa ütles nii:
„Meile kuuenda C klassi õpilastele meeldivad paljud õpetajad, aga eesti keele  õpetaja  Ludmilla on  kõige popim.
  Neljapäeviti ma käin arvutiringis ja olen juba loonud multifilmi "Ohud Internetis". Nüüd ma proovisin teha tõelist videot. Kodus ma ka teen filme, aga teistes programmides. Koolis ma sain teada kahest uuest programmist: Audacity ja Move Maker. Õppetund on filmitud õpetaja Ludmilla  lool. Oli veidi ebamugav, aga meil on väike klass, kiiresti harjusin sellega. Tähtsin filmida matemaatikat ja vene keelt, kuid õpetajad olid hõivatud ja ma ei saanud nendega kokku leppida. Mulle niigi see meeldis."
Autor video on Alissa Grigirjan 6 C klass, Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
2014
Töö on avaldatud Creative Commonsi litsentside alusel „Autorile viitamine“ http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ee/ või „Autorile viitamine + jagamine samadel tingimustel“ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ee/
В 6 с классе Таммикуской основной школы по мнению ученицы Алисы Григорян самый замечательный предмет - эстонский язык, а учитель Людмила - очень эмоционально проводит свои уроки.
Алиса посещает кружок информатики и активно изучает разные компьютерные программы.
Для конкурса "Lahe Asi" Алиса хотела снять фрагменты уроков эстонского и русского языков, а также - математики. Но по разным причинам у неё получилось заснять только урок эстонского языка и учителя Людмилу.
Алиса снимала фрагменты урока на школьную фотокамеру Pentax, затем обрабатывала фильм в программе MS Movie Maker. Звук для фона она преобразовывала с помощью программы Audaсity. 
Для школьной газеты Алиса дала интервью. Вот её слова: "Нам в 6с классе нравятся многие учителя, но по эстонскому языку õpetaja Ludmilla самая "прикольная". Я хожу по четвергам на кружок информатики и уже создала один мультфильм об опасностях в Интернете. Теперь я попробовала поработать над настоящим видео. Дома я тоже делаю фильмы, но в других программах. В школе я узнала о двух новых программах: Audacity и Movie Maker.
А урок снимала с разрешения  õpetaja Ludmilla. Было немного неловко, но класс у нас небольшой, быстро освоилась. Хотела снять еще урок математики и русского языка, но у учителей такая суета, что не смогли договориться. А мне и так всё понравилось."


Комментариев нет:

Отправить комментарий